Official Tyrone GAA Website

Ceacht1 – My Family

Cliceáil thíos chun éisteacht leis an cheacht seo.

Click here to listen to this lesson.

Mo theaghlach – My family

 

 

 

 

 

mamaí (mammy) – mo mhamaí (my mammy)

daidí (daddy) – mo dhaidí (my daddy)

 

deirfiúr (sister) – mo dheirfiúr (my sister)

deartháir (brother) – mo dheartháir (my brother)

 

aintín (aunt) – m’aintín* (my aunt)

uncail (uncle) – m’uncail* (my uncle)

 

iníon (daughter) – m’iníon* (my daughter)

mac (son) – mo mhac (my son)

 

mamó (granny) – mo mhamó (my granny)

daideo (granda) – mo dhaideo (my granda)

 

Sin mo mhamaí. (That’s my mammy.)

Sin mo dhaidí. etc. (That’s my daddy.)

 

Seo mo mhamaí. (This is my mammy.)

Seo mo dhaidí. etc. (This is my daddy.)

 

*mo changes to m’ if the word after starts with a vowel