Official Tyrone GAA Website

Ceacht8 – Time1

Cén t-am é? – What time is it?

 

 

 

 

Cliceáil thíos chun éisteacht leis an cheacht seo.

Click here to listen to this lesson.

Tá sé a haon a chlog. – It is 1 o’clock.

Tá sé a dó a chlog. – It is 2 o’clock.

Tá sé a trí a chlog. – It is 3 o’clock.

Tá sé a ceathair a chlog. – It is 4 o’clock.

Tá sé a cúig a chlog. – It is 5 o’clock.

Tá sé a sé a chlog. – It is 6 o’clock.

Tá sé a seacht a chlog. – It is 7 o’clock.

Tá sé a hocht a chlog. – It is 8 o’clock.

Tá sé a naoi a chlog. – It is 9 o’clock.

Tá sé a deich a chlog. – It is 10 o’clock.

Tá sé a haon déag a chlog. – It is 11 o’clock.

Tá sé a a dó dhéag a chlog. – It is 12 o’clock.

 

Tá sé ceathrú i ndiaidh a haon. – It is ¼ past 1.

Tá sé ceathrú i ndiaidh a dó. – It is ¼ past 2.

Tá sé ceathrú i ndiaidh a trí. etc.It is ¼ past 3. etc.

 

Tá sé leath i ndiaidh a haon. – It is ½ past 1.

Tá sé leath i ndiaidh a dó. – It is ½ past 2.

Tá sé leath i ndiaidh a trí. etc.It is ½ past 3. etc.

 

Tá sé ceathrú go dtí a haon. – It is ¼ to 1.

Tá sé ceathrú go dtí a dó. – It is ¼ to 2.

Tá sé ceathrú go dtí a trí. etc.It is ¼ to 3. etc.

 

Click Here to Download Worksheet 1

Click Here to Download Worksheet 2

Click Here to Download Worksheet 3

Click Here to Download Worksheet 4