Official Tyrone GAA Website

Classroom Phrases

Frásaí Ranga  – Classroom Phrases

Cliceáil thíos chun éisteacht leis an cheacht seo.

Click here to listen to this lesson.

Maidin mhaith – Good morning

 

Rolla na maidine – Morning roll

anseo – here/present

Tá mé anseo. –  I am here/present.

Níl sí anseo. –  She is not here/present.

Níl sé anseo. –  He is not here/present.

 

as láthair – absent

Tá sí as láthair. – She is absent.

Tá sé as láthair. – He is absent.

 

Am sosa – break time

amach leat– out you(singular) go

amach libh – out you(plural) go

 

am lóin – lunch time

am dul abhaile – home time

slán – goodbye

slán abhaile – safe home

slán go fóill – bye for now

 

An bhfuil cead agam dul go dtí an leithreas le do thoil?

Can I go to the toilet please?

 

An bhfuil cead agam deoch uisce a fháil le do thoil?

Can I get a drink of water please?

– Yes

Níl – No

Chan go fóill – Not yet

 

Ar mhaith leat cuidiú? – Would you like help?

Ba mhaith – Yes

Níor mhaith – No

Ba mhaith liom cuidiú. – I would like help.

Níor mhaith liom cuidiú. – I would not like help.

go raibh maith agat – thank you

go raibh míle maith agat – thank you very much

 

go ndéana a mhaith duit – you’re welcome