Official Tyrone GAA Website

Classroom Subject Titles

Classroom Subject Titles

Click here to listen to the sound file

Click Here to Download a Word Document for Poster of Subject Titles

Gaeilge

Irish

Béarla

English

Mata

Maths

Úsáid na Matamaitice

Using Mathematics

Litearthacht

Literacy

Úsáid T.F.C.

Using I.C.T.

Na hEalaíona

The Arts

Cumarsáid sa Ghaeilge

Communication in Irish

Drámaíocht

Drama

An Domhan Thart Orainn

The World Around Us

Cumarsáid sa Bhéarla

Communication in English

Forbairt Phearsanta agus Comhthuiscint

Personal Development and Mutual Understanding

Ceol

Music

Scríbhneoireacht

Writing

Léitheoireacht

Reading

Teagasc Críostaí

Religious Education

Corpoideachas

Physical Education