Frásaí Ranga – Classroom Phrases

Frásaí Ranga – Classroom Phrases

Cliceáil thíos chun éisteacht leis an cheacht seo.
Click here to listen to this lesson.

Maidin mhaith – Good morning
 
Rolla na maidine – Morning roll
anseo – here/present
Tá mé anseo. –  I am here/present.
Níl sí anseo. –  She is not here/present.
Níl sé anseo. –  He is not here/present.
 
as láthair – absent
Tá sí as láthair. – She is absent.
Tá sé as láthair. – He is absent.
 
Am sosa – break time
amach leat– out you(singular) go
amach libh – out you(plural) go
 
am lóin – lunch time
am dul abhaile – home time
slán – goodbye
slán abhaile – safe home
slán go fóill – bye for now
 
An bhfuil cead agam dul go dtí an leithreas le do thoil?
Can I go to the toilet please?
 
An bhfuil cead agam deoch uisce a fháil le do thoil?
Can I get a drink of water please?
– Yes
Níl – No
Chan go fóill – Not yet
 
Ar mhaith leat cuidiú? – Would you like help?
Ba mhaith – Yes
Níor mhaith – No
Ba mhaith liom cuidiú. – I would like help.
Níor mhaith liom cuidiú. – I would not like help.
go raibh maith agat – thank you
go raibh míle maith agat – thank you very much
 
go ndéana a mhaith duit – you’re welcome