Treoir – Guidance

Agallaim i ndiaidh cluichí as Gaeilge

Post Match Interviews in Irish

 

Agallóir – Interviewer

 Cad é mar atá tú? – How are you?

Cad é mar a bhí an cluiche sin inniu? – How was that match today?

Cad é mar a bhí an bua sin inniu? – How was that victory today?

Bhí bua an mhaith agaibh.- You had a great victory.

Bhí bua an mhaith agaibh ar an pháirc inniu / anocht. – You had a great victory today/tonight.

Cén dóigh a ndearna sibh é? – How did you do it?

Click Here to listen to audio

 

Agallaí – Interviewee

Bhí sé trom amuigh ansin. – It was tough out there.

Bhí sé go holc amuigh ansin inniu /  anocht. – It was challenging out there today / tonight.

D’oibrigh muid go crua. – We worked hard.

D’oibrigh muid go dian dícheallach. – We worked very hard.

D’oibrigh muid mar fhoireann go dian dícheallach. – We worked as a team very hard.

D’oibrigh muid go dian dícheallach ó thús go deireadh an chluiche. – We worked as a team very hard from the start to the end of the match.

Bhí sé teann go leor. – It was tight enough.

Bhí an bua tuillte againn. – We deserved the victory.

Beidh muid ag ceiliúradh linn inniu / anocht. – We will be celebrating today / tonight.

Click Here to listen to audio

 

Video Examples below: