Comhartha na Croise – Sign of the Cross

In ainm an Athar
agus an Mhic
agus an Spioraid Naoimh

 


Ár nAthair – Our Father

Ár nAthair,
atá ar neamh,
go naofar d’ainm,
go dtaga do ríocht,
go ndéantar do thoil ar an talamh,
mar a dhéantar ar neamh.
Ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu,
agus maith dúinn ár bhfiacha,
mar a mhaithimidne dár bhféichiúna féin,
agus ná lig sinn i gcathú,
ach saor sinn ó olc.
Amen.


Sé do bheatha, a Mhuire – Hail Mary

Sé do bheatha, a Mhuire,
atá lán de ghrásta,
Tá an Tiarna leat.
Is beannaithe thú idir mná,
Agus is beannaithe toradh do bhroinne; Íosa.
A Naomh-Mhuire,
a Mháthair Dé,
guigh orainn na peacaigh,
anois, agus ar uair ár mbáis.
Amen.


Glóir don Athair – Glory be to the Father

Glóir don Athair,
agus don Mhac,
agus don Spiorad Naomh.
Mar a bhí ó thús,
mar atá anois agus mar a bheas go brách,
le saol na saol.
Amen.