Official Tyrone GAA Website

Prayers

Comhartha na Croise – Sign of the Cross

Cliceáil thíos chun éisteacht leis an phaidir seo.
Click here to listen to this prayer.

In ainm an Athar
agus an Mhic
agus an Spioraid Naoimh

 

Ár nAthair – Our Father

Cliceáil thíos chun éisteacht leis an phaidir seo.
Click here to listen to this prayer.

Ár nAthair,
atá ar neamh,
go naofar d’ainm,
go dtaga do ríocht,
go ndéantar do thoil ar an talamh,
mar a dhéantar ar neamh.
Ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu,
agus maith dúinn ár bhfiacha,
mar a mhaithimidne dár bhféichiúna féin,
agus ná lig sinn i gcathú,
ach saor sinn ó olc.
Amen.

 

Sé do bheatha, a Mhuire – Hail Mary

Cliceáil thíos chun éisteacht leis an phaidir seo.
Click here to listen to this prayer.

Sé do bheatha, a Mhuire,
atá lán de ghrásta,
Tá an Tiarna leat.
Is beannaithe thú idir mná,
Agus is beannaithe toradh do bhroinne; Íosa.
A Naomh-Mhuire,
a Mháthair Dé,
guigh orainn na peacaigh,
anois, agus ar uair ár mbáis.

Amen.

 

Glóir don Athair – Glory be to the Father

Cliceáil thíos chun éisteacht leis an phaidir seo.
Click here to listen to this prayer.

Glóir don Athair,
agus don Mhac,
agus don Spiorad Naomh.
Mar a bhí ó thús,
mar atá anois agus mar a bheas go brách,
le saol na saol.

Amen.