Conor Sally

Chairperson

An Ómaigh

Michael Kerr

Rúnaí

Éire Óg

Niall McKenna

Cisteoir

Coill an Chlochair

Martin Sludden

Chairperson

An Droim Mór

Ciaran McDaid

An Ómaigh

Ciaran Keys

An Ómaigh