Frásaí Cainte 4 – Conversation Phrases 4

Frásaí Cainte 4 – Conversation Phrases 4

is féidir a úsáid ag cluichí / traenáil…….that can be used at matches / training
Tabhair dom…Give me….

Tabhair dom….. – Give me …..
le do thoil – please

Tabhair dom cupán tae. – Give me a cup of tea.
Tabhair dom cupán tae le do thoil. – Give me a cup of tea please.

Tabhair dom cupán caife. – Give me a cup of coffee.
Tabhair dom gloine bainne. – Give me a glass of milk.
Tabhair dom gloine uisce. – Give me a glass of water.
Tabhair dom gloine oráiste. – Give me a glass of orange.

Tabhair dom ceapaire. – Give me a sandwich.
Tabhair dom mála criospaí. – Give me a bag of crisps.
Tabhair dom mála sceallógaí. – Give me a bag of chips.
Tabhair dom salann agus fínéagar. – Give me salt and vinegar.

Tabhair dom milseán. – Give me a sweet.
Tabhair dom paicéad milseán. – Give me a packet of sweets.

Tabhair dom canna Club. – Give me a can of Club.
Tabhair dom canna coke. – Give me a can of coke.
Tabhair dom buidéal Club. – Give me a bottle of Club.
Tabhair dom buidéal coke. – Give me a bottle of coke.
Tabhair dom buidéal uisce. – Give me a bottle of water.

Tabhair dom clár. – Give me a program.
Tabhair dom an clár. – Give me the program.

Tabhair dom £1. – Give me a pound.
Tabhair dom £5. – Give me £5.
Tabhair dom £10. – Give me £10.
Tabhair dom £20. – Give me £20.

Tabhair dom cúpla punt. – Give me a couple of pounds.

Tabhair dom liathróid. – Give me a ball.
Tabhair dom camán. – Give me a hurl.
Tabhair dom sliotar. – Give me a sliotar.

Tabhair dom an liathróid. – Give me the ball.
Tabhair dom an camán. – Give me the hurl.
Tabhair dom an sliotar. – Give me the sliotar.

Tabhair dom mo liathróid. – Give me my ball.
Tabhair dom mo chamán. – Give me my hurl.
Tabhair dom mo shliotar. – Give me my sliotar.
Tabhair dom mo gheansaí. – Give me my jersey/jumper.
Tabhair dom mo bhróga. – Give me my shoes.
Tabhair dom mo bhuataisí peile. – Give me my football boots.
Tabhair dom mo gheansaí. – Give me my jersey/jumper.
Tabhair dom mo chóta. – Give me my coat.
Tabhair dom mo mhiotóga. – Give me my gloves.
Tabhair dom mo hata. – Give me my hat.

Tabhair dom cuidiú. – Give me help.