Cén t-am é? 2 – What time is it? 2

Cuid 1 – Section 1

Tá sé a cúig i ndiaidh a haon. – It is 5 past 1.
Tá sé a cúig i ndiaidh a dó. – It is 5 past 2.
Tá sé a cúig i ndiaidh a trí. etc.It is 5 past 3. etc.
 
Tá sé a deich i ndiaidh a haon. – It is 10 past 1.
Tá sé a deich i ndiaidh a dó. – It is 10 past 2.
Tá sé a deich i ndiaidh a trí. etc.It is 10 past 3. etc.
 
Tá sé ceathrú i ndiaidh a haon. – It is ¼ past 1.
Tá sé ceathrú i ndiaidh a dó. – It is ¼ past 2.
Tá sé ceathrú i ndiaidh a trí. etc.It is ¼ past 3. etc.
 
Tá sé fiche i ndiaidh a haon. – It is 20 past 1.
Tá sé fiche i ndiaidh a dó. – It is 20 past 2.
Tá sé fiche i ndiaidh a trí. etc.It is 20 past 3. etc.
 
Tá sé fiche a cúig i ndiaidh a haon. – It is 25 past 1.
Tá sé fiche a cúig i ndiaidh a dó. – It is 25 past 2.
Tá sé fiche a cúig i ndiaidh a trí. etc.It is 25 past 3. etc.
 
Tá sé leath i ndiaidh a haon. – It is ½ past 1.
Tá sé leath i ndiaidh a dó. – It is ½ past 2.
Tá sé leath i ndiaidh a trí. etc.It is ½ past 3. etc.


Cuid 2 – Section 2

Tá sé fiche a cúig go dtí a haon. – It is 25 to 1.
Tá sé fiche a cúig go dtí a dó. – It is 25 to 2.
Tá sé fiche a cúig go dtí a trí. etc.It is 25 to 3. etc.

Tá sé fiche go dtí a haon. – It is 20 to 1.
Tá sé fiche go dtí a dó. – It is 20 to 2.
Tá sé fiche go dtí a trí. etc.It is 20 to 3. etc.

Tá sé ceathrú go dtí a haon. – It is ¼ to 1.
Tá sé ceathrú go dtí a dó. – It is ¼ to 2.
Tá sé ceathrú go dtí a trí. etc.It is ¼ to 3. etc.

Tá sé a deich go dtí a haon. – It is 10 to 1.
Tá sé a deich go dtí a dó. – It is 10 to 2.
Tá sé a deich go dtí a trí. etc.It is 10 to 3. etc.

Tá sé a cúig go dtí a haon. – It is 5 to 1.
Tá sé a cúig go dtí a dó. – It is 5 to 2.
Tá sé a cúig go dtí a trí. etc.It is 5 to 3. etc.