Frásaí Cainte 3 – Conversation Phrases 3

Frásaí Cainte 3 – Conversation Phrases 3

is féidir seo  a úsáid ag cluichí / traenáil…….that can be used at matches / training
Ar mhaith leat…?   Would you like….?

Ar mhaith leat….? – Would you like….?
Ar mhaith leat cupán tae? – Would you like a cup of tea?
Ar mhaith leat cupán caife? – Would you like a cup of coffee?
Ar mhaith leat gloine bainne? – Would you like a glass of milk?
Ar mhaith leat gloine oráiste? – Would you like a glass of orange?
Ar mhaith leat gloine uisce? – Would you like a glass of water?

Ar mhaith leat ceapaire? – Would you like a sandwich?
Ar mhaith leat mála criospaí? – Would you like a bag of crisps?
Ar mhaith leat mála sceallógaí? – Would you like a bag of crisps?
Ar mhaith leat salann agus fínéagar? – Would you like salt and vinegar?

Ar mhaith leat milseán? – Would you like a sweet?
Ar mhaith leat paicéad milseán? – Would you like a packet of sweets?

Ar mhaith leat canna Club? – Would you like a can of Club?
Ar mhaith leat canna coke? – Would you like a can of coke?
Ar mhaith leat buidéal Club? – Would you like a bottle of Club?
Ar mhaith leat buidéal coke? – Would you like a bottle of coke?
Ar mhaith leat buidéal uisce? – Would you like a bottle of water?

Ar mhaith leat clár? – Would you like a program?
Ar mhaith leat an clár? – Would you like the program?

Ar mhaith leat suíochán? – Would you like a seat?
Ar mhaith leat suí síos? – Would you like to sit down?
Ar mhaith leat fanacht? – Would you like to stay?
Ar mhaith leat imeacht? – Would you like to go?

Ar mhaith leat £1? – Would you like a pound?
Ar mhaith leat £10? – Would you like £10?
Ar mhaith leat £20? – Would you like £20?

Ar mhaith leat liathróid? – Would you like a ball?
Ar mhaith leat camán? – Would you like a hurl?
Ar mhaith leat sliotar? – Would you like a sliotar?

Ar mhaith leat an liathróid? – Would you like the ball?
Ar mhaith leat an camán? – Would you like the hurl?
Ar mhaith leat an sliotar? – Would you like the sliotar?

Ar mhaith leat mo liathróid? – Would you like my ball?
Ar mhaith leat mo chamán? – Would you like my hurl?
Ar mhaith leat mo shliotar? – Would you like my sliotar?

Ar mhaith leat cuidiú? – Would you like help?
Leis na ceisteanna seo a fhreagairt deirtear:

To answer these questions, you say the following:

Ba mhaith (I would like) and
Níor mhaith (I wouldn’t like)

Ba mhaith liom cupán tae? – I would like tea?
Níor mhaith liom cupán tae? – I wouldn’t like tea?