Uimhreacha – Numbers

Seit 1 / Set 1

Seit 1 / Set 1
1 – a haon 11 – a haon déag
2 – a dó 12 – a dó dhéag
3 – a trí 13 – a trí déag
4 – a ceathair 14 – a ceathair déag
5 – a cúig 15 – a cúig déag
6 – a sé 16 – a sé déag
7 – a seacht 17 – a seacht déag
8 – a hocht 18 – a hocht déag
9 – a naoi 19 – a naoi déag
10 – a deich 20 – fiche


Seit 2 / Set 2

Seit 2 / Set 2
20 – fiche 21 – fiche a haon 22 – fiche a dó 23 – fiche a trí etc.
30 – tríocha 31 – tríocha a haon 32 – tríocha a dó 33 – tríocha a trí etc.
40 – daichead 41 – daichead a haon 42 – daichead a dó 43 – daichead a trí etc.
50 – caoga 51 – caoga a haon 52 – caoga a dó 53 – caoga a trí etc.
60 – seasca 61 – seasca a haon 62 – seasca a dó 63 – seasca a trí etc.
70 – seachtó 71 – seachtó a haon 72 – seachtó a dó 73 – seachtó a trí etc.
80 – ochtó 81 – ochtó a haon 82 – ochtó a dó 83 – ochtó a trí etc.
90 – nócha 91 – nócha a haon 92 – nócha a dó 93 – nócha a trí etc.


Seit 3 / Set 3

Seit 3 / Set 3
100 – céad 101 – céad is a haon 102 – céad is a dó 103 – céad is a trí etc.
110 – céad is a deich 111 – céad is a haon déag 112 – céad is a dó dhéag 113 – céad is a trí déag etc.
120 – céad fiche 121 – céad fiche a haon 122 – céad fiche a dó 123 – céad fiche a trí etc.

Download Worksheet